RODO

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej

http://instytut-laperi.pl/

Administratorem strony jest La Peri, prowadząca działalność gospodarczą Instytut Zdrowia i Urody „La Peri” , al. Grunwaldzka 116, 80-244 Gdańsk, Nip: 9570515852

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail instytutzdrowia@op.pl


§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator Władysław Wojdyło prowadząca działalność gospodarczą INSTYTUT ZDROWIA I URODY „LA PERI”,, al. Grunwaldzka 116, 80-244 Gdańsk, Nip :9570515852
  2. Strona strona internetowa dostępna pod adresem http://www.insytut-laperi.pl
  3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.


§2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wypełniając formularz kontaktowy, wysyłając email na adres podany Stronie lub kontaktując się za pośrednictwem telefonu,

2. przy kontakcie poprzez formularz Użytkownik będzie poproszony o podanie swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym jest zgoda wyrażona przez Użytkownika.
Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną wykorzystane w celu odpowiedzi na wysłane poprzez formularz zapytanie, Treść korespondencji nie podlega archiwizacji jest usuwana z programu pocztowego.

3. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres email jako adres nadawcy wiadomości, Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w takim Przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu emaliowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania.

Treść korespondencji nie podlega archiwizacji jest usuwana z programu